haritaKarakaya Mahallesi Bağlum Bulvarı
No: 1 Bağlum, Keçiören-Ankara

Metastatik Hepatocellüler (Hcc) Kanserin Multidisipliner Tedavisi

Haber Tarihi: 17-02-2023

Bilimsel programa ve başvuru kayıt formuna kurs sayfasından ulaşabilirsiniz.