haritaKarakaya Mahallesi Bağlum Bulvarı
No: 1 Bağlum, Keçiören-Ankara

Zorunlu Açıklama-1

Haber Tarihi: 10-06-2022

Değerli Türk Cerrahları,

Gastrointestinal sistem endoskopisi uygulamaları ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmektesiniz. Hepinizin bildiği gibi bu sürecin sonunda Gastrointestinal Sistem Endoskopi Sertifikalı eğitim programı yürürlüğe girmiş ancak bu program anlaşılmaktadır ki sizleri üzerek tepkiler vermenize neden olmuştur. Biz de üzülerek görmekteyiz ki bu tepkilerin büyük çoğunluğu Gastroenteroloji Cerrahisi kapsamında yan dal branşları hedef almaktadır. Bilmenizi isterim ki, bu karar, Türk Cerrahi Derneği temsilcilerinin de bizzat yer aldığı komisyonda oy birliğiyle, kimse tarafından şerh düşülmeden alınmıştır. Üstelik dönem başkanı sürecin sonunda, endoskopi konusunun çözüme varılması sebebiyle tebriklerini iletmiş hatta alınan karar Türk Cerrahi Derneği temsilcileri tarafından sevinçle karşılanarak, bir kutlama yemeği için tarafımız da davet edilmiştir.

Görmekteyiz ki alınan sonuç üyeler tarafından memnuniyetsizlikle karşılanmıştır. Bu memnuniyetsizlik karşısında, Türk Cerrahi Derneği yönetim kurulu üye temsilcilerinin de görevlendirildikleri komisyonda, oy birliğiyle alınmış bir karar olmasına rağmen, sonunda günah keçisi olarak Gastroenteroloji Cerrahisinin hedef gösterilmesi kabul edilemezdir. Üzücü olan şudur ki bunların hepsinin bilinmesine ve bakanlık kayıtlarının herkese açık olmasına rağmen dönem başkanı, Türk Cerrahi Derneğinin sitesinden yaptığı açıklamada aleni olarak bizleri hedef göstermiştir. Taraflarına bunun doğru olmadığının hatırlatılması ve kaldırılması talep edilmesine rağmen yanlış ithamlarla dolu yazıya hala dernek sitesinden ulaşılabilmektedir. Daha üzücü olan, seçim döneminde adayların büyük çoğunluğunun, yönetimde yer sahibi olmayı talep etmelerine rağmen, sürecin hiçbir aşaması hakkında bilgi sahibi olmadıklarının aşikar olmasıdır. Oy alabilmek için kendilerini sorgulamak yerine, bizleri hedef göstermeleri, esas garabettir.

Değerli Türk Cerrahları,
Gastroenteroloji Cerrahisi Derneği hiçbir zaman cerrahların endoskopi uygulamaları yapabilmesine itiraz etmemiş, hiçbir davada cerrahiye karşı taraf olmamıştır. Bilinmelidir ki en son alınan karar birçok müzakere sonucu çok daha olumsuz noktalardan buraya çekilmiştir. Cerrah olarak hepimizin bunu bilmesi gereklidir. Sonuç olarak alınan bu karar, herhangi bir yaptırımla değil oybirliğiyle alınmıştır ve aldığı haklı ve haksız tepkilerin sadece derneğimizle bağdaştırılması Türk Cerrahisine zarar vermekten başka bir fayda sağlamamaktadır.

En derin saygılarımla,

Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı
Gastroenteroloji Cerrahisi Derneği Başkanı