haritaKarakaya Mahallesi Bağlum Bulvarı
No: 1 Bağlum, Keçiören-Ankara

Hazırlıkları Tamamlanmak Üzere Olan Sempozyum ve Kongrelerimiz

Haber Tarihi: 18-10-2017

Hazırlıkları tamamlanmak üzere olan yeni dönem sempozyum ve kongrelerimiz:

İstanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derneği’nin 17 Kasım 2017, Cuma günü İstanbul – Kartal Titanic Otel’de gerçekleştireceği ´Nütrisyon Toplantısı´

İstanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derneği’nin, 01 – 02 Aralık 2017, İstanbul – Dedeman Bostancı Otel’de gerçekleştireceği Masterclass-2 Sempozyumu ´Mide Tümörleri´ (www.gcdmasterclass2017.com)

Gastroenteroloji Cerrahisi Derneği’nin Nisan 2018’de Antalya’da gerçekleştireceği ´6. Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi´