haritaKarakaya Mahallesi Bağlum Bulvarı
No: 1 Bağlum, Keçiören-Ankara

Cumhuriyetin 100. Yılında Yedi Bölgede Yedi Cerrahi Toplantı: Samsun

Etkinlik Tarihi: 12-05-2023 / 13:00:00

Cumhuriyetin 100. Yılında Yedi Bölgede Yedi Cerrahi Toplantı

12 Mayıs 2023 Samsun Cerrahi Toplantı

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu

13:00-13:15 Açılış Konuşması: Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı

13:15-13:30 Sosyal Oturum: Samsun, Kurtuluşun ‘İlkadım’ı Prof. Dr. Ersin Köksal

I. Oturum

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı, Prof. Dr. Elif Çolak

13:30-13:50 Özofagus anatomisi ve özofagus SCC ve adenokanserin lenfatik yayılım paterni

Konuşmacı: Op. Dr. Kevser Uzunoğlu

13:50-14:10 Özofagus kanseri preoperatif evrelemede hangi tetkikleri kullanıyorum?

Konuşmacı: Uzm. Dr. Mirsad Yalçınkaya

14:10-14:30 Hangi hastalarda neoadjuvan tedavi düşünelim? Zamanlaması nasıl olmalı?

Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Dilek Erdem

14:30-14:50 Özofagus kanseri hastalarında preoperatif nutrisyonun önemi ve optimal yaklaşım stratejisi ne olmalıdır?

Konuşmacı: Doç. Dr. M. Kadri Çolakoğlu

14:50-15:00 Tartışma

15:00-15:30 Kahve Arası

II. Oturum

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Oğuzhan Özşay, Doç. Dr. Servet Karagül

15:30-15:50: Erken evre özofagus kanserinde endoskopik tedavilerin yeri nedir?

Konuşmacı: Doç. Dr. Tahsin Dalgıç

15:50-16:10 Özofagus kanseri cerrahisinde minimal invaziv cerrahi

Konuşmacı: Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı

16:10-16:30 Özofagus kanseri tedavisinde cerrahi teknikler ve conduit yönetimi

Konuşmacı: Prof. Dr. Metin Ercan

16:30-16:50 Özofagus kanser cerrahisi sonrası anastomoz kaçaklarının yönetimi

Konuşmacı: Doç. Dr. Oğuzhan Özşay

16:50-17:00 Tartışma